хижи, заслони и курорти в пирин

   
     
       
     
               
             
                   
 
х. - хижа
 
з. - заслон
 
т.с. - тур. спалня
  т.д. - туристически дом  
к. курорт
                   

Изтегли информацията за местата за почивка (word document, 423 KB) Изтегли файла

Хижа Безбог:

 

Разположена е край северната част на Безбожкото езеро на 2236 м н. в. Сградата е масивна, пететажна с капацитет 130 места в два апартамента и стаи с по 3, 4 и над 8 легла. Санитарните възли са етажни, а баните са общи за сградата.
Хижата е електрифицирана, водоснабдена, с централно отопление. Има ресторант, кафе-аперитив, лавка за дребни стоки, занималия, видеуредба, телевизор, ски-гардероб. В околностите на хижата има спортна площадка, ски-писта, съоръжена с два ски-влека.
На стотина метра южно от хижата, край западния бряг на езерото, през лятото се разкриват допълнително места в палатки. Пред палатките на циментова площадка има маси, пейки и чешма. Тоалетните и умивалните са външни. За обслужване на туристите в масивна едноетажна сграда има туристическа кухня и столова. В същата сграда през лятото се разкриват допълнително 20 легла в общи спални помещения.
 
Съседни туристически обекти:
 • Кременски езера - 2,30 ч;
 • вр. Безбог - 1,30 ч;
 • вр. Полежан - 2,30 ч;
 • вр. Орловец/Джано/ - 2,30 ч;
 • засл. Тевно езеро /през Кралевдворския циркус/ - 3,40 ч;
 • Самодивски връх /Дженгал/ - 3,15 ч /пътеките не са маркирани;
 • Попово езеро /по маркирана пътека за х. Пирин/ - 1,15 ч;
 • х. Пирин - 5,30 ч;
 • засл. Тевно езеро /през Железни вра- та/ - 4,20 ч;
 • х. Демяница - 4,15 ч /пътеките са маркирани/.
 • Изходно място: х. Гоце Делчев - 2,30 ч пешеходен преход по маркирана пътека /28 мин. с лифт
Стопанин: ДФ "Социален отдих" - с. Добринище
 
22-25 и 23-18, 0747/ 62-09
 

 

Хижа Бъндерица

 

Разположена е на левия бряг на р. Бъндерица, на 1810 м н. в. Новата хижа е масивна триетажна сграда с капацитет 95 места в стаи с по 2, 3 и 4 легла и общи спални помещения от 7 до 13 легла. Санитарните възли и умивални са външни и вътрешни, бани има. Електрифицирана е от мрежа. Отоплението е централно. На първия етаж е ресторантът и лавката. На разположение на туристите има телевизор и забавни игри. В района има малък ски-влек.
В непосредствена близост е старата хижа - масивна двуетажна сграда с капацитет 73 места в общи стаи с по 10, 11 и 12 легла и помещения с нари. Ползват се външните санитарни въз- ли и умивални. Електрифицирана е от мрежа. В приземието се намира туристическата кухня и столова. Легловата база се ползва през летния сезон. В района на двете хижи целогодишно се ползват зидани бунгала с общ капацитет 30 места, с по три легла във всяко бунгало. Санитарните възли и умивални са външни. Електрифицирани са. Отоплението е с електрически печки. В отделна сграда се намира бюфетът, който предлага напи- ли, дребни стоки, сувенири и др.
 
Съседни туристически обекти:
 • Байкушевата мура - 0,10 ч;
 • пещерата Хана - 0,15 ч;
 • вр. Вихрен - 2,30 ч;
 • х. Вихрен - 0,30 ч, по маркирана пътека или 2 км по асфалтово шосе;
 • засл. Казана - 1,30 ч;
 • вр. Кутело - 3,00 ч;
 • долна лифтова станция в м. Уплето - 0,35 ч пеша;
 • долна лифтова станция в м. Шилигарника - 1,00 ч пеша.
 • Изходно място: гр. Банско - 14 км по асфалтово шосе, или 4,00 ч пешеходен преход по маркирана пътека.
Стопанин: Тур. д-Во "Вихрен" - гр. Банско, пл. "Възраждане" 2
 
07443/26-83
 

 

Хижа Гоце Делчев

 

Разположена е на обширна поляна в м. Логовето на 1412 м н. в. Сградата е масивна на два етажа и мансарда с капацитет 36 места, разположени в стаи с по 2, 4 и 6 легла, с вътрешни санитарни възли и бани. Бунгалата са с капацитет 70 места в стаи с по 2, 3 и 4 легла, които се ползват само лятно време.
Санитарните възли са външни. Хижата е електрифицирана и водоснабдена, отоплението е с печки на твърдо гориво. Има ресторант, лавка за хранителни продукти и напитки, сувенири и др. Предоставя на туристите телевизор, забавни игри, спортна площадка. В околността има ски-писта, съоръжена с влек. Има паркинг.
 
Съседни туристически обекти:
 • х. Безбог - 2,30 ч /28 мин. с лифт/;
 • тур. база Голямата Мочара - 1,00 ч /пътеките са марки- рани/;
 • Високата ела - 0,30 ч.
 • Изходно място: с. Добринище - 11 км по асфалтово шосе /2,00 ч пешеходен преход по маркирана пътека/.
Стопанин: ДФ "Социален отдих" - с. Добринище
 
22-25 и 23-18, 0747 / 62-09
 

 

Хижа Вихрен

 

Разположена е на левия бряг на р. Бъндерица, на 1950 м н. в. Представлява комплекс от две масивни двуетажни сгради и бунгала с общ капацитет 196 места. Местата в сградите са в общи стаи с по 5, 7 и повече легла, а две от стаите са с нари. Бунгалата са с по три и четири легла. В пристройката до основната сграда е ресторантът/сезонен/, а в другата сграда са туристическата кухня, столова и бюфетът, който предлага напитки, хранителни продукти от първа необходимост, дребни стоки и сувенири. Санитарните възли и бани са външни. Хижата е електрифицирана и водоснабдена. Отоплението е с печки на твърдо гориво. В околностите е забранено къмпирането. Има подходящо устроен паркинг.
 
Съседни туристически обекти:
 • вр. Вихрен - 2,30 ч;
 • Кончето през Казаните - 3,30 ч;
 • Тодорин връх - 3,00 ч;
 • Рибно Бъндеришко езеро - 0,50 ч;
 • ез. Окото - 0,15 ч;
 • х. Сипаница - 4,00 ч;
 • х. Бъндерица - 0,30 ч /2 км по асфалтово шосе/;
 • х. Яне Сандански - 5,30 ч;
 • х. Каменица - 6,00 ч;
 • засл. Тевно езеро - 6,30 ч;
 • х. Демяница - 4,30 ч;
 • х. Яворов - 9,00 ч.
 • Пътеките са маркирани. Хижата е пункт от европейския маршрут "Е-4".

Изходно място: гр. Банско - 16 км по асфалтово шосе, 4,30 ч пешеходен преход по маркирана пътека.

Стопанин: Курортен комплекс "Пирин" - ар. Банско, хотел Стражите
 
07443/ 40-92, 40-91
 

 

Хижа Демяница

 

Разположена е на водослива на реките Стражишка, Валявишка и Василашка, сред вековна иглолистна гора, на 1895 г. н. в. Сградата е масивна, на два етажа и мансарда. Разполага с пет стаи с по 5, 8 и повече легла и 12 стаи на нари - дървени и пружинени. На мансардния етаж има 70 места на дървени нари. а в отделна сграда - 50 места на пружинени пари. В 14-те бунгала има 42 места в стаи с по 3 и 4 легла. Общият капацитет е 217 места. При необходимост през лятото се разкриват допълнително места в палатки. На първия етаж се намира ресторантът /сезонен/, а в отделна постройка е туристическата кухня и столова.
Има павилион за продажба на напитки, захарни изделия, сувенири и др. Санитарните възли са външни. Хижата е електрифицирана от агрегат и ВЕЦ и водоснабдена, отоплението е с печки на твърдо гориво.
 
Съседни туристически обекти:
 • вр. Малък Типиц - 2,30 ч;
 • в. Изворец /Каймакчал/ - 2,30 ч;
 • Горно Стрижишко езеро /Газейс- ко/ - 2,30 ч;
 • Войводски връх /Газей/ - 2.50 ч;
 • Стражите - 3.00 ч;
 • вр. Полежан - 3,30 ч /пътеките не са маркирани/;
 • Валявишки езера - 2,00 ч /по маркирана пътека за х. Безбог/;
 • Рибно Василашко езеро - 0,45 ч и езера Тодорини очи - 2,30 ч /по марки- рана пътека за х. Вихрен/;
 • Превалски езера - 1,45 ч /по маркираната пътека за заел. Тевно езеро/;
 • х. Вихрен - 4,30 ч;
 • х. Яне Сандански 5,30 ч;
 • х. Каменица - 5,40 ч;
 • засл. Тевно езеро - 3,00 ч;
 • х. Пирин - 5,30 ч;
 • х. Безбог - 5.00 ч /пътеките са марки- рани/.
 • Изходно място: гр. Банско - 4,00 ч пешеходен преход по маркирана пътека.
Стопанин: Курортен комплекс "Пирин" - гр. Банско, хотел "Стражите"
 
07443/ 40-92, 40-91
 

 

Хижа Беговица

 

Разположена е на левия бряг на Козя /Беговишка/ река на 1750 м н. в. Представлява масивна триетажна сграда и един мансарден етаж с капацитет 90 места в стаи с по 2, 4, 7, 8 легла, общи спални помещения и един апартамент. Санитарните възли са етажни. През летния сезон се разкриват допълнително около 30 места в палатки. Има обозначен терен за къмпиране и паркинг за превозни средства.
Хижата е водоснабдена, електрифицирана, отоплението е с печки на твърдо гориво. В приземния етаж е банята и оборудвана туристическа кухня и столова. На първия етаж е ресторантът, който работи целогодишно и лавката, предлагаща някои хранителни продукти, сувенири и дребни промишлени стоки. На разположение на туристите има забавни игри, телевизор, ски-гардероб, а в района игрище, ски-писти, съоръжени с три ски-влека.
 
Съседни туристически обекти:
 • х. Вихрен - 7,00 ч;
 • х. Сипаница - 6,30 ч;
 • х. Яне Сандански - 1,30 ч;
 • х. Безбог - 7,30 ч /пътеките са маркирани/;
 • х. Пирин - 5,00 ч /през м. Селището/, респ. 5,30 ч през превала между върховете Куклите и Зъба;
 • засл. Тевно езеро - 3,30 ч;
 • вр. Куклите /2686 м/ - 2,10 ч;
 • вр. Зъба /2650 м/ - 2,50 ч;
 • вр. Яловарника /2763 м/ - 3,50 ч;
 • вр. Каменица /2822 м/ - 2,30 ч /пътеката е маркирана до Кози /Беговишки/ превал/;
 • Маненкото езеро - 4,35 ч, /пътеките не са маркирани/;
 • Кукленското езеро /2392 м/ - 2,00 ч;
 • Изходно място: гр. Сандански - 29 км по шосе, от които 21 км по асфалт през м. Полина лъка и Черковното /Туричка черква/. През лятото всяка събота и неделя от гр. Сандански до м. Полина лъка има автобусен транспорт и оттам до х. Каменица - 2,00 ч по маркирана пътека.
Стопанин: Тур. д-во "Еделвайс"- ар. Сандански
 
0746/31-98
 


Хижа Малина

 

Разположена е в м. Калугера на 1550 м н. в. Сградата е масивна двуетажна с капацитет 68 места в стаи с по 3, 4, 8 и 9 легла.
Санитарните възли и бани са етажни. През лятото се разкриват допълнително 30 - 40 места в палатки, които ползват външни умивални и санитарни възли. Хижата е водоснабдена и електрифицирана, отоплението е с печки на твърдо гориво, разполага с ресторант /сезонен/ и лавка. Има оформен паркинг.
 
Съседни туристически обекти:
 • х. Попови ливади - 5,15 ч;
 • х. Пирин - 1,45 ч.
 • Изходно място: с. Пирин - 18 км /пътят до м. Гинчин мост е асфалтиран/. Село Пирин отстои от Кулата на 36 км, а от гр. Сандански на 55 км.
Стопанин: Тур. д-Во "Еделвайс" - гр. Сандански
 
0746/31-98
 

 

Хижа Пирин

 

Разположена е в м. Трите реки на 1640 м н. в. Сградата е масивна триетажна с капацитет 78 места в стаи с по четири и шест легла и общи спални помещения с пружинени нари. Санитарните възли, умивални и бани са външни. През лятото се разкриват допълнително 20 - 30 места в палатки.
Хижата е водоснабдена и електрифицирана от агрегат и ВЕЦ, отоплението е с печки на твърдо гориво, разполага с туристическа кухня и столова. На около 150 м от хижата има ресторант /сезонен/, в който се сервира топла храна и се продават хранителни продукти.
 
Съседни туристически обекти:
 • х. Малина - 1,45 м;
 • х. Попови ливади - 7,00 ч;
 • х. Безбог - 6,00 ч;
 • х. Демяница - 6,30 - 7,00 ч;
 • х. Каменица - 5,00 ч /през м. Селището/, респ. 5,30 ч през превала между върховете Куклите и Зъбът;
 • засл. Тевно езеро - 4,00 ч;
 • Роженски манастир - 4,30 ч;
 • т. сп. Рожен - 5,00 ч;
 • гр. Мелник - 5,15 ч.
 • Хижата е пункт от европейския маршрут "Е-4".
 • Изходно място: гр. Мелник - 6,00 ч пешеходен преход по маркирана пътека /с автомобилен транспорт до м. Лопово - 28 км по черен път и оттам още 1,15 ч пеш/, с. Пирин - 18 км по шосе, от която 13 км - по асфалт.
Стопанин: Тур. д-Во "Пирински орел"- гр. Мелник
 
07397437/299
 

Хижа Попови ливади

 

Разположена е в м. Попови ливади на 1412 м н. в. Сградата е масивна на два етажа и мансарда с капацитет 70 места, разположени в една стая с две легла и в стаи с по 6, 7 и повече легла. Санитарните възли и умивали са външни, а банята е в сградата.
Хижата е водоснабдена и електрифицирана, отоплението е с печки на твърдо гориво. Разполага с туристическа кухня и столова, а в отделна сграда до нея има кафе-аперитив /лятно време предлага хранителни продукти и дребни стоки/, туристически клуб, ски-гардероб. В околностите има ски-писта, съоръжена с влекове и спортна площадка. Оформено е подходящо място за паркинг.
 
Съседни туристически обекти:
 • х. Малина - 5,15 ч;
 • х. Пирин - 7,00 ч.
 • вр. Ореляк/2099 м - първенец на Среден Пирин/ - 2,00 ч;
 • вр. Свещник /1975 м - първенец на Южен Пирин/ - 2,00 ч /пътеката не е маркирана/.
 • Хижата е пункт от европейския маршрут "Е-4". Изходно място: гр. Гоце Делчев - 16 км по асфалтово шосе.
Стопанин: Тур. д-Во "Момини Двори" - ар. Г. Делчев, ул. "Солун" 26
 
0751/2-23-79
 

 

Хижа Предел

 

Разположена е в м. Предел, югозападно от основното шосе Симитли - Разлог, на 1050 м н. в. Представлява масивна едноетажна сграда с капацитет 29 места, разположени в стаи с по две и три легла със собствени санитарни възли и бани. Хижата е водоснабдена и електрифицирана, с централно отопление. Целогодишно работи кафе-аперитив.
Разполага с туристическа кухня и малка столова, телевизор, забавни игри. В непосредствена близост има ски-писта, съоръжена с влек
 
Съседни туристически обекти:
 • х. Македония - 7,30 ч;
 • х. П. К.Яворов - 5,30 ч;
 • х. Чакалица - 4,00 ч.
  Пътеките са маркирани. Хижата е пункт от европейския маршрут "Е-4".
 • Изходно място: автобусната спирка в м. Предел по посока на Симитли - 1,5 км. Отклонението е асфалтов път /400 м до хижата/ и започва срещу бензиностанцията на шосето Симитли - Разлог. Обозначено е с указателна табела. Отстои от гр. Симитли на 27 км и гр. Разлог на 12 км.
Стопанин: Тур. д-Во "Планинец" - ар. Симитли.
 
07481/285
 

 

Хижа Синаница

 

Разположена е на 100 м североизточно от Синанишкото езеро, на 2190 м н. в. Сградата е масивна двуетажна с капацитет 34 места, разположени в стаи с по 9,10 и 15 двуетажни пружинени легла, но при необходимост се разкриват допълнително места и в столовата. Хижата е водоснабдена, не е електрифицирана, отоплението е с печки на твърдо гориво. На първия етаж е туристическата столова и кухня, оборудвана с кухненски инвентар, печка и мивка.
 
Съседни туристически обекти:
 • Георгийския циркус - 2,30 ч /пътеката не е маркирана/, върховете Синаница и Момин връх- 1,30 - 2,00 ч /пътеката до Синаница е маркирана/;
 • циркус Голямо Спано поле - 1,30 ч;
 • х. Вихрен - 4,00 ч;
 • х. Каменица - 5,00 ч;
 • х. Яне Сандански - 4,00 ч
 • Пътеките са маркирани
 • Изходно място: гр. Кресна - 24 км почвен път до м. Пещерата и още 3,00 ч по слабо маркирана пътека. През гр. Кресна минава асфалтовото шосе и ж. п. линията от София за Кулата.
Стопанин: Тур. д-Во "Синаница" - гр. Кресна
 


Хижа Пейо К. Яворов

 

Разположена е в м. Поляните в долината на р. Разложки Суходол на 1740 м н. в. Новата хижа е масивна двуетажна сграда с капацитет 70 места, разположени в стаи с по 2, 3, 6 и повече легла и един апартамент. Десет стаи с по две легла и апартаментът имат собствен санитарен възел и бани, а останалите етажни.
Хижата е водоснабдена и електрифицирана, с централно отопление. Разполага с ресторант и бюфет, които работят целогодишно. В лавката се предлагат дребни стоки и сувенири.
Има салон, занималия, видео- уредба, телевизор, забавни игри. В непосредствена близост е ски-писта, съоръжена с влек. Хижата има ски-гардероб. Телефонният й номер е 0747/ 52-06.
В непосредствена близост е старата хижа - масивна двуетажна сграда с капацитет 20 места, разположени в стаи с по 4, 5 и б легла, с външни санитарни възли. Водоснабдена е и е електрифицирана, а отоплението е с печки-електрически и на твърдо гориво. В отделна масивна едноетажна сграда е туристическата кухня и столова. В района има игрище за волейбол.
През летния сезон се ползват допълнително места в двуместни бунгала и палатки. Има място за паркиране на превозни средства.
 
Съседни туристически обекти:
 • х. Бъндерица - 8,00 ч;
 • х. Вихрен - 9,00 ч;
 • х. Предел - 5,30 ч;
 • засл. Кончето - 4,30 ч;
 • вр. Окаден - 1,30 ч;
 • Стъпалата - 2,00 ч,
 • Хайдушката чешма - 0,40 ч;
 • Яворова поляна - 0,50 ч;
 • Пътеките с маркирани.Хижата е пункт от европейския маршрут "Е-4".

Изходно място: гр. Разлог - 4,00 ч пеша по асфалтов път и маркирана пътека, с автомобилен превоз - 7 км асфалтов път до м. Беталовото и още 9 км горски път за коли с висока проходимост. Транспортните връзки на гр. Разлог с други селища са дадени към тур. дом "Перун" - Разлог.

Стопанин: Тур. д-Во "Пирин" - гр. Разлог, ул. "Възраждане" 38
 
0747/22-56
 

 

Заслон Казана
Разположен е на скалния праг, разделящ циркусите Голям и Малък Казан, на 2445 м. н. в. Представлява дървена барака с метална конструкция. Има нари за 4-5 души. Няма персонал, не е обзаведен, електрифициран и водоснабден, няма санитарни възли.
Нощуването е допустимо само при наложителни случаи.
 
Съседни туристически обекти:
 • засл. Кончето - 2,30 ч;
 • вр.Кутело - 1,30 ч;
 • вр. Вихрен - 1,50 ч;
 • х. Бъндерица - 1,30 ч.
 • Пътеките са маркирани.
Стопанин: Тур. д-Во "Вихрен"- ар. Банско, пл. "Възраждане" 2,
 
07443/26-83
 

Заслон Кончето

 

Разположен е на главното било югоизточно от вр. Баюви дупки на 2760 м н. в. , Представлява дървена барака, тип "термофор" с двойни сте- ни, врата и прозорец. Прикрепен е със стоманени въжета за скалите. Има четири двойни и два единични нара за 10-12 души. Обзаведен е с одеала. Няма персонал, не е водоснабден и електрифициран, няма санитарни възли. Нощуването е допустимо само при наложителни случаи.
 
Съседни туристически обекти:
 • х. П. К. Яворов - 4,35 ч;
 • х. Бъндерица - 4,00 ч;
 • х. Вихрен - 4,40 ч /през вр. Вихрен/, респ. 4,30 ч /през Казана/.
 • засл. Казана - 2,30 ч;
 • вр. Кутело - 1,00 ч;
 • вр.Вихрен - 2,40 ч;
 • Пътеките са маркирани. Заслонът е пункт от европейския маршрут "Е-4"
Стопанин: Тур. д-Во "Пирин"- гр. Разлог, ул. "Възражданата,
 
0747/22-56.
 

 

Заслон Спано поле

 

Разположен е в циркуса Малко Спано поле на 2050 м н. в. Заслонът разполага с 10 едноетажни дървени бунгала с по две легла. Санитарните възли са външни, бани няма. Бунгалата са електрифицирани от агрегат. Ползва се през летния сезон. Има сезонен персонал. Къмпиране със собствени палатки не е разрешено. Огън се пали само на специално обозначено място.
 
Съседни туристически обекти:
 • х. Вихрен - 3,30 ч;
 • х. Каменица - 3,30 ч;
 • х. Яне Сандански -1,30 ч;
 • х. Синаница - 1,30 ч.
  Пътеките са маркирани
 • Изходно място: гр. Сандански - 18 км по асфалтово шосе до м. Полина лъка и оттам 3,00 ч пеша по маркирана пътека и почвен път. През лятото всяка събота и неделя от гр. Сандански до м. Полина лъка има автобусен транспорт.
Стопанин: Тур. д-во "Еделвайс" - гр. Сандански
 
0746/31-98
 

 

Заслон Тевно езеро

 

Намира се близо до източния край на Тевно езеро на 2512 м н. в. Представлява масивна двуетажна сграда с капацитет 30 места на дървени нари, разположени на втория /мансарден/ етаж, но при необходимост дава допълнителен подслон и в столова- та. На първия етаж е туристическата кухня и столова. Електрифициран е с агрегат, вода за пиене - от извор на 50 м зад заслона, вода за тоалетни нужди - на отока на езерото, санитарните възли са външни, бани няма. Отворен е целогодишно, обслужва се от персонал само през летния сезон. Къмпирането е забранено.
 
Съседни туристически обекти:
 • х. Демяница - 2,30 ч;
 • х. Вихрен - 6,30 ч;
 • х. Каменица - 3,00 ч;
 • х. Яне Сандански - 4,00 ч;
 • х. Пирин - 2,30 ч;
 • х. Безбог - 4,20 ч.
 • вр. Момин двор - 0,40 ч;
 • вр. Каменица - 3,00 ч /пътеките не са маркирани/;
 • Кралевдворски циркус - 1,30 ч;
 • Попово езеро - 2,00 ч;
 • Самодивски връх /Дженгал/- 1,20 ч;
 • Митрово езеро - 1,10 ч /по маркирана пътека за х. Пирин/;
 • Превалски езера - 1,10 ч /по маркирана пътека за х. Демяница/;
  Пътеките са маркирани. Заслонът е пункт от европейския маршрут "Е-4".
 • Изходно място: гр. Банско - 7,00 ч пешеходен преход по маркирана пътека.
Стопанин: Тур. д-Во "Вихрен" гр. Банско, пл. "Възраждане" 2
 
07443/26-83
 

 

Заслон Моравица

 

Намира се в месност Моравица на 1100 м. надм. височина. Масивна сграда с капацитет 30 места; възобновяван е през 1989 г., а по последни сведения е занемарен.
 
Съседни туристически обекти:
 • вр. Пирин (2593 м) - 4,00 ч (пътеката на места е обрасла с труднопроходим клек)
 • Изходен пункт: с. Брежани - 3,00 ч
Стопанин: ТД "Пирински езера" - с. Брежани, община Симитли, 2750
 

 

Къмпинг Бъндерица

 

Разположен е на голяма поляна край левия бряг на р. Бън- дерица на 1800 м н. в. Теренът представлява две затревени те- раси с капацитет около 60 палатки. Не е електрифициран, водоснабден е с вода за битови нужди, със санитарни възли. Бани няма. Ползва се ресторантът и бюфетът към х. Бъндерица. Има подходящо устроен паркинг.
 
Съседни туристически обекти:
 • х. Бъндерица - 100 м /0,05 ч/;
 • х. Вихрен - 0,25 ч по маркирана пътека, 2 км асфалтов път.
 • Изходно място: гр. Банско - 14 км по асфалтово шосе.
Стопанин: Тур. д-Во "Вихрен" - гр. Банско, пл. "Възра- ждане" 2
 
07443/26-83
 

 

Къмпинг Чинарите

 

Разположен е на десния бряг на р. Санданска Бистрица, на 4 км североизточно от гр. Сандански, непосредствено край шо- сето за м. Полина лъка. Надморската височина е 370 м. На обширен тревист терен, къмпингът разполага със 16 ед- ноетажни дървени бунгала с по две легла без санитарни възли и бани. Има още четири дървени двуетажни бунгала - на първия етаж с две легла, санитарен възел, баня и мивка, а на втория етаж - още две легла.
Общият капацитет на бунгалата е 48 места. Всички са топлофицирани с електрически радиатори. Теренът предоставя възможност за къмпиране с палатки и каравани, благоустроен е с електрифицирани беседки с пейки и маси. Има оформено място за паркинг. В отделна масивна сграда се намират санитарните възли, мивки и бани с топла и студена вода. Рецепцията е в отделно бунгало.
Къмпингът приема туристи целогодишно. Тел. 0746/52-21. Къмпингът разполага с ресторант.
 
Съседни туристически обекти:
 • х. Яне Сандански - 11 км по асфалтово шосе.
 • Изходно място: гр. Сандански - 4 км по асфалтово шосе за м. Полина лъка. Край къмпинга има спирка на градската автобусна линия от ж. п. гара Сандански до с. Лиляново. Гр. Сандански отстои от гр. София на 168 км, от гр. Благоев- град на 50 км, от гр. Мелник на 20 км, от Кулата на 21 км. С всички има редовни автобусни и ж. п. връзки
Забележителности: Археологически музей, Художествена галерия, градския парк с алпинеум, басейни с минерална вода, балнеосанаториуми, хо- тел "Сандански" и др.
 
Стопанин: Тур. д-во "Еделвайс" - гр. Сандански
 
0746/31-98
 

 

Туристическа база Голямата Мочара

 

Разположена е на просторна поляна в м. Голямата Мочара на 1450 м н. в. Представлява комплекс от бунгала с общ капацитет 160 места, разположени в стаи с по две легла. Базата е електрифицирана и водоснабдена. В отделна масивна сграда са кухненският блок със столова.
В същата сграда има спални помещения с общ капацитет 20 легла в стаи с 3, 4 и повече легла, с етажни санитарни възли. Има паркинг. Базата се ползва през летния сезон.
 
Съседни туристически обекти:
 • х. Г. Делчев - 1,30 ч;
 • х. Без- бог - 2,30 ч /пътеките са маркирани/;
 • Дисилишка поляна - 2,00 ч;
 • вр. Изворец /Каймакчал/ - 2,30 ч;
 • Перлешкият циркус - 2,00 ч;
 • Стражите - 3,00 ч /пътеките не са маркирани/.
 • Изходно място: с. Добринище - 15 км по асфалтово шосе до х. Г. Делчев, а оттам по шосе с трошено-каменна настилка.
Стопанин: ДФ "Социален отдих" - с. Добринище
 
22-25 и 23-18, 0747 / 62-09
 

Туристическа спалня Хаджирускови къщи

 

гр. Банско. Намира се близо до центъра на ул. "Пирин" 33, на 936 м н. в. Устроена е в три старинни къщи с общ капацитет 105 места, разположени в хотел и туристическа спалня. Хотелът е с 55 места в стаи с 2, 3, 6 и 8 легла със самостоятелни санитарни възли и бани.
Отоплението е с електрически печки. Туристическата спалня е с 50 места в общи спални помещения - 8,10 и повече двуетажни легла. Санитарните възли са външни. Отоплението е с печки на твърдо гориво. Има механа и кафе-сладкарница. Раз- полага със ски-гардероб. Тел. 07443/ 20-06.
 
Съседните обекти и забележителности както и транспортните връзки на града с други селища, са дадени към тур. дом "Еделвайс" - гр.Банско.
 
Стопанин: Курортен комплекс "Пирин" - гр. Банско, хотел "Стражите"
 
07443/40-92 -рецепция, 40-91
 


Туристическа спалня в гр. Гоце Делчев

 

Намира се близо до автогарата, на ул. Солун 26, на 730 м н. в. Представлява масивна едноетажна сграда с капацитет 40 места, разположени в един апартамент, стаи с по 3-4 легла и една обща стая. Санитарните възли са общи за сградата. Спалнята е водоснабдена,електрифицирана,отоплението е с печки на твърдо гориво. Има кафе-аперитив, видеоуредба, забавни игри.
 
Съседни обекти и забележителности:
 • с. Ковачевица - 25 км. Има редовна автобусна връзка. Селото е архитектурно-исторически резерват.
 • До х. Попови ливади - 16 км по асфалтово шосе. Лято време се разкрива автобуса връзка.
 • Изходно място:Гоце Делчев отстои от гр. Банско на 50 км, от с. Добринище - 43 км.
 • Има редовни автобусни връзки с гр. София, гр. Благоевград, гр. Разлог, гр. Банско, с. Добринище.
Стопанин: Тур. д-Во "Момини Двори" - гр. Гоце Делчев, ул. Солун 26
 
0751/2-23-79
 

 

Туристическа спалня в гр. Мелник

 

Разположена е в старинната Паскалева къща на 404 м н. в. Сградата е едноетажна с капацитет 42 места в стаи с по 2, 3, 5, 6 легла и две общи стаи с 9 и 15 легла. Санитарните възли и бани са вътрешни. Спалнята е електри- фицирана и водоснабдена, отоплението е с електрически печки. В приземния етаж има механа.
 
Съседни туристически обекти:
 • В града /обявен за град-музей/ има многобройни музеи, църкви, старинни къщи и др.
 • Край града има останки от крепости, манастири и параклиси.
 • До х. Пирин - 6,00 ч по маркирана пътека,
 • До Роженски манастир - 1,15 часа по маркирана пътека или 8 км по асфалтово шосе.
 • Град Мелник отстои от гр. Сандански на 20 км и е свързан чрез асфалтово шосе /12 км/ с международния път София - Атина. Има редовни автобусни връзки с гр. Петрич, гр. Сандански, гр. Благоевград, гр. София. Най-близката ж. п. гара Дамяница по линията София - Кулата е на 12 км, с която се поддържа редовна автобусна линия.

Стопанин: Тур. д-во "Пирински орел"- гр. Мелник
 
07397437/299
 

 

Туристическа спалня Рожен

 

Разположена е на 1,5 км югоизточно от с. Рожен по шосето към с. Любовище на 510 м н. в. Сградата е масивна триетажна с капацитет 50 места в стаи с по 3, 4, 5 и 6 легла. Санитарните възли са общи за цялата сграда. Спалнята е водоснабдена и електрифицирана, отоплението е с електрически печки. На първия етаж има туристическа кухня и столова. На около 800 м северозападно край пътя Мелник - Рожен има битово заведение за хранене.
 
Съседни туристически обети:
 • Роженски манастир - 2 км;
 • х. Пирин - 5,30 ч.
 • Изходно място: гр. Мелник - 8 км по асфалтирано шосе или по маркирана пътека през Мелнишките пирамиди и Роженския манастир - 1,15 ч. Транспортните връзки на гр. Мелник с други селища са дадени към тур. сп. Мелник.
Стопанин: Тур. д-Во "Пирински орел" - гр. Мелник,
 
07397437/299
 

 

Туристически дом Еделвайс - гр. Банско

 

Разположен е в центъра на града на4 пл. "Възраждане" 2, на 925 м н. в. Представлява масив- на двуетажна сграда с капацитет 55 места, разположени в стаи с по 2, 3 и 4 легла с мивки във всяка стая.
Домът е водоснабден и електрифициран, с централно отопление. В същата сграда в съседство работи целогодишно ресторант.
 
Съседни обекти и забележителности:
 • В града има множество старинни къщи, църкви и музеи;
 • х. Демяница - 4,00 ч по маркирана пътека;
 • х. Вихрен - 16 км асфалтово шосе /4,00 ч по маркирана пътека/;
 • х. Бъндерица - 14 км асфалтово шосе /3,30 ч по маркирана пътека/;
 • Гр. Банско отстои от гр. Разлог не 6 км, отДобринище - 7 км;
 • Гара е на теснолинейната ж. п. линия Септември /Пазарджик/ - Добринище. Има редовна автобусна връзка с гр. София, гр. Благоевград, гр. Сандански, с. Добринище, гр. Гоце Делчев.
Стопанин: Тур. д-во "Вихрен"- ар. Банско, пл. "Възра- ждане" 2
 
07443/26-83
 

 

Туристически дом Перун - гр. Разлог

 

Разположен е близо до центъра на града на ул. "Възражда- не" 38, на 825 м н. в. Представлява масивна пететажна сграда с капацитет 73 места, разположени в стаи с по 2, 5 и 6 легла, с мивки във всяка стая и етажни санитарни възли и бани. Домът е водоснабден и електрифициран, с централно отопление. Разполага с просторен салон, заседателна зала и учебен кабинет. Има телевизор и забавни игри. На партерния етаж се намира бюфет, който работи целогодишно.
 
Съседни туристически обекти:
 • х. П. К. Яворов - 4,00 ч. От дома до хижата има шосе през м. Беталовото - 16 км /до м. Беталовото - 7 км асфалт/. От същата местност започва маркираната пешеходна пътека. До х. Предел - 12 км по асфалтов път;
 • х. Добърско - 32 км, през с. Добърско /до с. Добърско -21 км асфалт/. От селото започва маркирана пешеходна пътека - 1,45 ч до хижата.
 • Гр. Разлог отстои от гр. Симитли на 36 км и гр. Банско на 6 км. Гара е на теснолинейната ж. п. линия Септември /Пазарджик/ - Добринище. Има редовни автобусни връзки с гр. София, гр. Благоевград, гр. Банско, гр. Симитли, гр. Велинград, гр. Добринище, гр. Гоце Делчев.
Стопанин: Тур. д-во "Пирин" - гр. Разлог, ул. "Възраждане" 38
 
0747/22-56