рила - карти

Част 1/1

Част 1/1

Част 2/1

Част 2/1

Част 3/1

Част 3/1

Част 4/1

Част 4/1

Обхваща местностите: Вуча полянка, Гамбаница, Голяма мокрица, Голямо присое, Дренски рид, Зимниците, Лени рид, Ливадите, Плоски, рид, Ресилово, Самораново, Седемте езера, Тъмния рид, Червен брег, Щамаците, Яхиново
Обхваща местностите: Боровец, Говедарска котловина, Голия рид, Голям преслап, Дебели рид, Егреците, Жълтоезерен циркус, Каменливия, дол, Малък преслап, Мокра ливада, Орлови скали, Пашиница, Средния чукар, Студения рид, Широка поляна, Юрушко торище
Обхваща местностите: Белата стена, Долна баня, Дълбоки дол, Ечемиците, Казана, Костенец, Костенецко Долнобанска котоловина, Лъките, Миликина ниви, Пасището, Петково гумно, рез. Ибър, Сестримо, Соколовец, Ушите
Обхваща местностите: Бадино, Белчевица, Бричебор, Велилак, Горно и Долно Демирево, гр. Рила, Джембовски рид, Добро поле, Злите потоци, Кирилова поляна, Малка мокрица, Риломанастирска гора, Рилски манастир, Ръждавишки, превал, Стобски пирамиди, Чернейски рупи, Черни рид

Част 5/1

Част 5/1

Част 6/1

Част 6/1

Част 7/1

Част 7/1

Част 8/1

Част 8/1

Обхваща местностите: Поповокапски превал, Липите, Водни рид, Кобилино бранище, Долен говедарник, Чернатица, Пъстрица, Голямо седло, Централен Рилски резерват, Кьорови колиби, Меча дупка, Казана, Янчивръшки циркус, Язовир Бели искър
Обхваща местностите: Аладжовица,Балабаница, Барица, Белите скали, Блага поляна, Блатица, Буката, Гешовска, планина, Голямо леево, Дългата бърчина, Камнишки рид, Кледова поляна, Манашица, Старина, Юндола, Язовир Белмекен
Обхваща местностите: Върдим скала,Горно хърсово, Делвино, Долно осеново, Дъбрава, Еленово, Кольов чукар, Марулево, Петковица, Русалийски гробища, Самарджийска градина, Тъпаното, Церово, Чаклалица
Обхваща местностите: Ботево църквище, Голината, Добърско, Езерник, Злата усойка, Келева камен, Краковец, Кротки чукур, Мандрището, Марковица, Мечи проход, Наковалнята, Попово бърдо, Рудин, Семкови поляни, Станица, Хайдушка скала, Якоруда

Част 9/1

Част 9/1

     
Обхваща местностите: Аврамова седловина, Баковица, Бел камен, Буков рид, Варенички дол, Велинград, Диклиташ, Елово, Конарско, Крантите, Локвата, Могилата, Побит камък, Св. Петка, Смолево, Старо, чакльово, Черна места, Чиста могила, Чолакова
     

Част 1/2

Част 1/2

Част 2/2

Част 2/2

Част 3/2

Част 3/2

Част 4/2

Част 4/2

Обхваща местностите: Баня, Биволарника, Бодрост, Бойков рид, Гумното, Добро поле, Добърско, Катарино, Криво, бърдо, Логовете, Масларе, Меринковица, Острешки рид, Парангалица, Попово бърдо, Разлог, Рилски манастир, Родовица, Русалийски гробища, Скакавишки рид, Среден, говедарник, Тъпанчето, Череша, Черней, Шипоко
Обхваща местностите: Бистрица, Боловано, Голям камък, Голяма острица, Голямо присое, Дунски рид, Зимниците, Калилин рид, Коритото, Ливадите, Овчарци, Плоски рид, Ресилово, Самораново, Сапарева, баня, Свети Никола, Яхиново
Обхваща местностите: Асаница, Белите води, Белите камъчета, Джопаница, Зелени рид, Злите потоци, Кирилова, поляна, Кукувицата, Мальовица, Мальово поле, Мокришки рид, Орлова поляна, Паничище, рез. Скакавица, Рило-манастирска гора, Ръждавишки превал, Седемте езера, Тъмния рид
Обхваща местностите: Бели Искър, Букова усойка, Говедарска котловина, Дебели рид, Долен Говедарник, Драганица, Кобилино бранище, Краище, Малкото торище, Мокра ливада, Надарица, Скакавишки дял, Централен Рилски резерват, Шишков пролом, Юрушко торище

Част 1/3

Част 1/3

Част 2/3

Част 2/3

Част 3/3

Част 3/3

Част 4/3

Част 4/3

Обхваща местностите:
Обхваща местностите:
Обхваща местностите:
Обхваща местностите:

Част 5/3

Част 5/3

Част 6/3

Част 6/3

Част 7/3

Част 7/3

Част 8/3

Част 8/3

Обхваща местностите:
Обхваща местностите:
Обхваща местностите:
Обхваща местностите:

Изтегли всички карти на Рила (WinRAR document, 20 865 KB) Изтегли файла

върни се в началото на страницата