ГЛАВНА
  УРЕДИ ЗА:
  ГЪРДИ
  ГРЪБ
  РАМО И РЪЦЕ
  КРАКА
  КОРЕМ
  АЕРОБНИ
  ДРУГИ
  ЦЕНИ
  БАР
  ПРОДАЖБА НА         УРЕДИ
  ВРЪЗКА С НАС
  e-mail
 
 

 

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

1. Всяка година на големите християнски празници ВЕЛИКДЕН и КОЛЕДА fitness "EGO" организира по традиция от своето създаване два турнира за своите членове. От декември 2003 г. състезанието е отворено за всички желаещи.
Целта на турнирите е подобряване на личните постижения на всеки участник, хармонично развитие на цялата мускулатура, възпитаване на спортен дух и воля за победа на всеки трениращ.
2. Състезанието се провежда в три последователни дни и вкючва следните дисциплини:

- ДЕН ПЪРВИ:

10.00-11.00 ч. - кантар
11.00ч. ГЪРДИ:
1. изтласкване на максимална тежест с упражнението "Bench Press" (коефициент на Уилкс);
2. максимален брой повторенияна упражнението "Incline Bench Press" с тежест равна на собсвеното тегло на състезателя;
3. максимален брой повторения на упражнението "Dips";

13.00ч. БИЦЕПС:
1. сгъване с максимална тежест на Scott-уред с EZ-лост и тесен подхват (коефициент на Уилкс);
2. максимален брой повторения с упражнението "Standing Barbell Curls" , с тежест равна на 50% от личното тегло на състезателя;

14.00ч. НАГРАЖДАВАНЕ
14.30ч. НАДЯЖДАНЕ С ВАФЛИ!!!

- ДЕН ВТОРИ:

10.00-11.00 ч. - кантар
11.00ч. ГРЪБ:
1. Изтегляне на максимална тежест на уреда RHOMBOID'S (коефициент на Уилкс);
2. Масимален брой повторения на упражнението "Close Grip Chins";
3. Масимален брой изтегляния на уреда PULLEY с тежест равна на собсвеното тегло на състезателя;

13.00ч. ТРИЦЕПС:
1. Изтласкване на максимална тежест с упражнението "Close Grip Bench Press" (коефициент на Уилкс);
2. Масимален брой повторения на упражнението "Lat Machine Pressdown" с тежест равна на 50% от личното тегло на състезателя;
14.00ч. НАГРАЖДАВАНЕ
14.30ч. НАДПИВАНЕ С БОЗА!!!

- ДЕН ТРЕТИ:

10.00-11.00 ч. - кантар
11.00ч. РАМО:
1. Изтласкване на максимална тежест с упражнението "Military Press" (коефициент на Уилкс);
2. Максимален брой повторения на уреда DELT'S с тежест равна на 35% от личното тегло на състезателя;

13.00ч. КРАКА:
1. Изтласкване на максимална тежест на уреда LEG PRESS (коефициент на Уилкс);
2. Максимален брой повторения на упражнението "Straight-Leg Deadlift" с тежест равна на собсвеното тегло на състезателя;

14.00ч. НАГРАЖДАВАНЕ
14.30ч. НАДЯЖДАНЕ С ЦАРЕВИЧНИ ПРЪЧИЦИ !!!

3. За участие може да се запише всеки, който желае. За членовете на СК"ЕГО" не се изисква такса, а за всички останали - таксата е десет лева. Всеки участник подписва ЗАЯВКА и ДЕКЛАРАЦИЯ.
4. Постиженията с максимална тежест се преизчисляват в точки по коефициента на Уилкс спрямо собственото тегло на състезателя.
5. Класиране в отделните упражнения:
Победителят (с най-голям коефициент или с най-голям брой повторения) получава 12 точки, втория-9,третия-8,...,деветия-2 точки. Всеки следващ участник и неявилите се състезатели получават по 1 точка.
6. Класиране в отделните мускулни групи:
Определя се от сбора на точките в различните упражнения. Състезателят с най-голям сбор е първи, следващият по сбор е втори и т. н . При равен брой точки на двама или повече участници с възможност за класиране в призовата тройка те участват в допълнително упражнение (БАРАЖ) за определяне на крайното класиране. При равен брой точки на двама или повече състезатели без възможност за класиране в челната тройка те заемат заедно мястото, на което са класирани и получават равен брой точки за генералното класиране.

Класиралите се на I-во,II -ро и III-то място получават ГРАМОТА и МЕДАЛ.
ШАМПИОН НА ШАМПИОНИТЕ на турнира се определя от класирането в отделните мускулни групи.
Класиралият се на първо място за всяка мускулна група получава 12 точки, втория 9, третия 8,..., деветия 2, а всеки следващ и неявилите се - по 1 точка. Сумата от тези точки определя и крайното класиране - ШАМПИОН НА ШАМПИОНИТЕ става състезателят с най-голям брой точки, втори е състезателя със следващата по големина сума и т. н.
При равен брой точки на двама или повече участници с възможност за класиране в призовата тройка се провежда допълнително състезание между тях на FOREARM MACHINE.
При равен брой точки на двама или повече състезатели без възможност за класиране в челната тройка те заемат заедно мястото, на което са класирани.

Класиралите се на I-во,II -ро и III-то място получават ГРАМОТА и КУПА.
8. Състезанието се ръководи от Съдийска комисия с председател - Димитър Киров. Съдиите са абсолютно безпристрастни и техните решения са окончателни. Съдиите отговарят за реда на провеждане на състезанието и могат да отстранят всеки участник за неспортсменски прояви или при оспорване на техните решения.
9. Резултатите от всяко състезание се публикуват в специализираните издания и в интернет.
10. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УПРАЖНЕНИЯТА:
Всеки състезател има право на пет опита в упражненията с максимална тежест и три опита в упражненията с максимален брой повторения.
Състезателят няма право да отпуска или да променя хвата повреме на опита, както и да променя позицията на краката на уреда LEG PRESS.
Опитите в упражненията с максимална тежест се изпълняват по възходящ ред на заявените тежести от най-малката към най-голямата докато минат всички състезатели.
Всеки състезател е длъжен да заяви тежестта за своя първи опит до пет минути преди началото на състезанието за съответната мускулна група. В противен случай първият му опит се счита за неуспешен. Заявяването на тежестта за всеки следващ опит става непосредствено след изпълнението на настоящия, преди опита на следващия по ред състезател, но не по-късно от една минута след приключване на опита. В противен случай опита се счита за неуспешен.
Опитът започва след издадена команда "СТАРТ" от главния съдия. Ако състезателят започне опита преди командата на съдията, опита се счита за неуспешен.
Състезателят разполага с две минути време за извършване на опита. След изтичането им опита се прекратява, независимо от това че състезателя може да продължи да изпълнява повторения.
Опитите в упражненията с максимален брой повторения се изпълняват по възходящ ред на сътезателната тежест от най-малката към най-голямата докато минат всички състезатели.
Състезателната тежест се определя като процент от личното тегло на състезателя и се закръглява до най-близката тежест от магазина на уредите или с точност до 2,5 кг. при упражнения със свободна тежест.
При упражненията Close Grip Chins и Dips състезателната тежест е личното тегло на състезателя.
При упражненията "Bench Press", "Incline Bench Press", "Close Grip Bench Press" състезателят трябва да е легнал върху лежанката, като раменете и седалището му да са в постоянен контакт с нея по време на опита. Тежестта се подава в горно положение (изпънати ръце) от помощник. Състезателят отпуска лоста докато той допре гърдите и го изтласква до "заключване" на лактите. Не се разрешава удар в гръдния кош.
При упражнението "Dips" движението започва от горна точка - изпънати пъце. Състезателят се отпуска до сключване на ъгъл не по-малък от 90 градуса в лакътната става и след това се повдига до "заключване" на лактите. Упражнението се изпълнява с лице към стойката.
При упражнението сгъване с максимална тежест на Scott-уред с EZ-лост и тесен подхват лоста се подава от помощници в горна точка. Състезателят отпуска лоста до разгъване на ръцете и го вдига обратно. Състезателят няма право да отлепя таза от седалката. Състезателят може да регулира височината на уреда, но наклона се определя от съдиите и е еднакъв за всички участници.
При упражнението "Standing Barbell Curls" е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ползването на колан. Движението започва от долна точка - изпънати ръце и завършва при максимално сгънати в лакътя ръце. Състезателят може да прилага "cheating", но щангата не трябва да се отпуска по-ниско от средата на бедрото.
На уреда RHOMBOID'S състезателя хваща хоризонталната ръкохватка с произволен хват, на удобна за него ширина. С помощта на педала застава на изходна позиция с изпънати ръце, отпуска педала и изтегля ръкохватката до допирането и до тампона. Опита се счита за успешен ако върху контролния лист залепен на тампона има отпечатък. Състезателят може да регулира височината на седалката по свое желание. По време на опита състезателя може да отлепи гърдите от тапицерията, но няма право да отлепва корема от нея.
При упражнението "Close Grip Chins" движението започва от долна точка - изпънати ръце. Състезателят вдига тялото си докато очите му стигнат нивото на лоста.
На уреда PULLEY ползването на колан е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Състезателят изтегля ръкохватката до начална позиция с помощта на краката, фиксира ги, изпъва ръцете и изправя кръста. След команда "старт" от главния съдия започва да изтегля ръкохватката до допирането и до колана. Състезателят няма право да отлепва седалището от тапицерията на уреда, както и да се накланя на повече от 30 градуса спрямо вертикалната ос.
При упражнението "Close Grip Bench Press" хвата на състезателя е с ширина до 20 см. (дланите трябва да са отвътре на гладката част на лоста)
При упражнението "Lat Machine Pressdown" състезателя може да ползва колан с тежести на кръста за по-стабилна позиция повреме на движението, както и удължител на въжето на уреда. Опита започва в горна точка - максимално сгънати в лактите ръце, с мишница допряна до гръдния кош. Състезателят разгъва ръцете до "заключване" на лактите като не отлепва мишницата от гръдния кош.
При упражнението "Military Press" състезателя взима лоста от стойката на гърдите и след сигнал от главния съдия го изтласква над главата до "заключване" на лактите. Хвата е с ширина до 70 см. ( дланите трябва да са отвътре на пръстените на лоста). Състезателя може да регулира по свое желание височината на стойките и височината на седалката на уреда. Състезателят няма право да отлепя таза от седалката и облегалката, както и плещите от облегалката на уреда.
На уреда DELT'S движението започва от долна точка - допрени до тялото ръце. Сътезателят повдига тапицериите докато те дойдат на нивото на раменете. Лактите трябва да са в постоянен контакт с тапицериите. Състезателят регулира височината на седалката по свое желание.
На уреда LEG PRESS се помага на състезателя да застане в горна точка - изпънати крака. Състезателя отпуска платформата до сключване на ъгъл в коляното не по-малък от 90 градуса и след това я изтласква обратно до изходна полиция. Състезателят няма право да си помага с ръцете повреме на движението. Състезателят може да регулира положението на облегалката по свое желание.
При упражнението "Straight-Leg Deadlift" е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ползването на колан и фитили. Движението започва от горна точка - изпънати крака, раменете и таза да са във вертикална равнина. По време на движението КРЪСТА ТРЯБВА ДА Е ИЗПРАВЕН! Ако състезателя прегъне кръста опита се прекратява. Състезателят отпуска лоста до под коленете и го вдига обратно до изходна позиция.
11. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ (БАРАЖИ). Изпълняват се само от състезатели с равен брой точки, с възможност за класиране в призовата тройка. Състезателите имат право само на един опит. Реда за изпълнение се определя с жребий. Победител е състезателят с повече повторения.
За гърди - на уреда CHEST PRESS в положение за горна част и тежест равна на личното тегло на състезателя.
За бицепс - "Scott Dumbbell Curls" с по-силната ръка и тежест равна на 25% от личното тегло на състезателя.
За гръб - "Wide-Grip Chins to the Front" без допълнителна тежест.
За трицепс - "Seated Triceps Dumbbell Presses" с тежест равна на 30% от личното тегло на състезателя.
За рамо - "Press Behind the Neck" с тежест равна на 50% от личното тегло на състезателя.
За крака - на уреда LEG EXTENSION с тежест равна на 50% от личното тегло на състезателя.
За ШАМПИОН НА ШАМПИОНИТЕ - на FOREARM MACHINE максимален брой пълни навивания с редуване в двете посоки и тежест равна на 35% от личното тегло на състезателя.
12. ЕКИПИРОВКА: Състезателите трябва да са облечени с потник или фланелка с къс ръкав. Лактите задължително трябва да са открити. При състезанието за крака трябва да са с открити колене. Не се допускат боси състезатели. Разрешава се ползването на колан ( за някои упражнения това е и задължително). Ако състезателят няма такъв ще му бъде осигурен от организаторите. Разрешава се ползване на накитници. Фитили са разрешени и са задължителни само при упражнението "Straight-Leg Deadlift". Не се разрешават подпомагащи трика, фанелки и т.н.


УСПЕХ НА ВСИЧКИ СЪСТЕЗАТЕЛИ !


  ТУРНИР
  ВЕЛИКДЕН
  ДЕН - 1
  ДЕН - 2
  ДЕН - 3
  ШАМПИОН
  ТУРНИР
  КОЛЕДА
  ДЕН - 1
  ДЕН - 2
  ДЕН - 3
  ШАМПИОН
  КАЛКУЛАТОР НА
  УИЛКС
  РЕГЛАМЕНТ НА
  СЪСТЕЗАНИЕТО