Калкулатор на Уилкс
Формулата на Уилкс се изпозва, за да могат да се съпоставят резултатите на състезатели с различно
собствено тегло.
За да преизчислите постижението си в точки по Уилкс, въведете собственото си тегло и повдигнатата тежест,
и натиснете тотал Уилкс за мъже или за жени.

 

тегло (kg)тежест (kg)        Уилкс тотал